Informace pro závodní sezónu 2022

Závodní tenis má ve Vyškově dlouholetou tradici. Současné klubové vedení se snaží vytvořením vhodných podmínek na tuto tradici navázat.

Začínající i výkonnostně pokročilejší děti trénují v tenisové přípravce s cílem dosáhnout základní úrovně výkonnostního tenisu. Těm nejlepším klub umožňuje reprezentaci v krajských soutěžích družstev JmTS nebo soutěžích jednotlivců.

V současné době klub disponuje kvalifikovanými trenéry II. a III. trenérské třídy, kteří se věnují jak začínajícím dětem, tak i přípravě závodních hráčů a jejich vedení při soutěžích družstev.

Nejvhodnějším věkem pro začátek s výukou tenisu, kdy děti získávání pohybovou všestrannost a základní tenisové návyky je věk mezi pěti až sedmi roky. S tenisovou výukou se však dá začít i v pozdějším věku.

ZÁVODNÍ DRUŽSTVA TK VYŠKOV

V tenisové sezóně 2021 hraje mládež TK Vyškov níže uvedené soutěže smíšených družstev.

Tenisovou přípravku vede trenér Martin Smolinský (mobil: 602 865 063)

Pokud budete mít zájem se podívat, jak Martin Smolinský pracuje se začínajícími dětmi, přijďte na tenisové kurty TK Vyškov (kurt číslo 8) v úterý nebo ve čtvrtek od 18:00 do 19:00 hod. 

Aktuality

Kontakt

Tenisový klub Vyškov z.s.
Mlýnská 541/10
682 01 Vyškov

IČ: 658 40 950

tenisvyskov@tenisvyskov.cz

Tenisový klub Vyškov - mapa

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.