Tenisová škola

Tenisovou přípravku vede trenér 

                                                        Martina Knapová (mobil: 777 711 986)
                                                        Lenka Heidekerová (mobil: 732 469 646) - trenér II. třídy

Pokud budete mít zájem se podívat, jak trenéři pracují se začínajícími dětmi, přijďte na tenisové kurty TK Vyškov v úterý nebo ve čtvrtek od 18:00 do 19:00 hod. 

Kontakt

Tenisový klub Vyškov z.s.
Mlýnská 541/10
682 01 Vyškov

IČ: 658 40 950

tenisvyskov@tenisvyskov.cz

Tenisový klub Vyškov - mapa

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.